جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1075565 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت 1397/07/04 1397/07/05
1083885 رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش 1397/07/03 1397/07/17
1079894 تفسیر بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/07/03 1397/07/24
1079893 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین 1397/07/02 1397/07/17
1079862 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی مصوبه شورای عالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین 1397/07/02 1397/07/11
1075564 آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور 1397/07/01 1397/07/04
1075563 آیین­نامه اجرایی قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 1397/07/01 1397/07/04
1075562 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ 1397/07/01 1397/07/04
1074496 تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی 1397/07/01 1397/07/01
1083884 آیین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده۱۰۶ و ماده ۱۰۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 1397/06/27 1397/08/02