جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1122141 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122140 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان 1397/12/15 1397/12/15
1122139 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر 1397/12/15 1397/12/15
1122138 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان 1397/12/15 1397/12/15
1128049 پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره گشایش مراغه 1397/12/13 1397/12/13
1127897 الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/12/13 1397/12/13
1127894 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رزن استان همدان 1397/12/13 1397/12/13
1127891 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه 1397/12/13 1397/12/13
1120039 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۶١٣٧۴/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیھ در خصوص «قیمت دیھ کاملھ در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال «١٣٩٨ 1397/12/13 1397/12/13
1120034 تصویب نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان چشمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد 1397/12/13 1397/12/13