جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1043313 تنفیذ آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها 1396/10/24 1396/10/26
1044363 آیین ­نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات ­رسانی به ایثارگران 1396/10/20 1396/10/30
1043319 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد 1396/10/20 1396/10/24
1043317 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش 1396/10/20 1396/10/24
1043314 الحاق تبصره های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1396/10/20 1396/10/26
1043312 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور 1396/10/20 1396/10/26
1043311 آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1396/10/20 1396/10/25
1043308 اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس 1396/10/20 1396/10/25
1043306 اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1396/10/20 1396/10/26
1042981 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ 1396/10/20 1396/10/24