جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
794519 رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست 1389/07/20
782458 رأی وحدت رویه شماره 4484- 13/6/1389 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) 1389/06/13 1389/06/13
798339 رأی وحدت رویه شماره 715 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است 1389/01/24 1389/02/29
782502 رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 1388/10/15 1388/11/17
135406 اصلاحیه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 1388/02/02
135274 رأی شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1388/01/18 1388/02/05
782504 رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 1388/01/18 1388/02/05
135823 رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان 1387/11/01
135588 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص 1387/09/03
135589 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف 1387/09/03