جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
798339 رأی وحدت رویه شماره 715 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است 1389/01/24 1389/02/29
782502 رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 1388/10/15 1388/11/17
135406 اصلاحیه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 1388/02/02
135274 رأی شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1388/01/18 1388/02/05
782504 رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 1388/01/18 1388/02/05
135823 رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان 1387/11/01
135588 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص 1387/09/03
135589 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف 1387/09/03
135260 رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 1387/02/22
134553 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه 1387/01/24