جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1148724 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: « ابطال بخشنامه های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۶ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور » 1398/01/27 1398/02/10
1142395 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۶ مورخ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت وزیران» 1398/01/27 1398/02/10
1142382 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان 1398/01/27 1398/02/10
1142380 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران 1398/01/27 1398/02/10
1142292 رأی هـیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شـماره دادنـامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ 1398/01/27 1398/02/10
1144739 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند 1398/01/26 1398/02/09
1132033 قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری 1398/01/26 1398/01/26
1146784 ستورالعمل سنجش و ارزیابی سلامت روانی کارکنان وظیفه در مراکز آموزشی نیروهای مسلح (آزمون ارزیابی شخصیت و رفتار در طول مدت دوره آموزش)» 1398/01/24 1398/01/24
1132028 رأی شماره ھای ١٨۴٩ الی ١٨۵١ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسھ مورخ ١٣٩۶/٢/١٨ فی مابین بنیاد شھید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سھمیھ استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ٧ صورتجلسھ مذکور 1398/01/24 1398/01/24
1140091 مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) 1398/01/21 1398/01/21