تاریخ تصویب : 1397/04/17 شماره ابلاغیه : ۵۳۴۷۹/ت۵۴۱۷۲هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/05/03

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۵۱۵۳۰/ت۵۳۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ به شرح زیر اصلاح می­شود: ۱ـ در بند (الف)، عبارت «به پیشنهاد وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت­، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران» به عبارت «در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه تعیین می­شود.» اصلاح می­گردد. ۲ـ متون زیر به عنوان تبصره­های (۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی می­شود: تبصره۱ـ فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک­بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه­های مذکور قابل به­روزرسانی است. تبصره۲ـ کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذی‏مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد. تبصره۳ـ کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکان­پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1397 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد