تاریخ تصویب : 1397/10/05 شماره ابلاغیه : ۱۳۱۷۷۹/ت۵۶۱۰۵هـ تاریخ ابلاغیه : 1397/10/05

تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

شماره۱۳۱۷۷۹/ت۵۶۱۰۵هـ ۱۳۹۷/۱۰/۵ تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: رییس دفتر رییس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون­ مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می­شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد