تاریخ تصویب : 1388/08/24

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان

شماره168834/
ت43696هـ 24/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد