جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1091255 نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی 1397/09/18 1397/09/18
1091225 تصویب نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش 1397/09/11 1397/09/12
1091227 تصویب نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی 1397/09/07 1397/09/10
1091226 تصویب نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی 1397/09/07 1397/09/11
1091231 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 1397/09/05 1397/09/07
1091238 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال تسهیلات از طریق بانک­های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده­های کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی 1397/08/30 1397/09/05
1091233 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان 1397/08/30 1397/09/05
1086488 دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه­های کم­ درآمد جامعه 1397/08/28 1397/08/28
1091223 قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/08/23 1397/08/29
1086493 بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 1397/08/23 1397/08/28