جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
920583 آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی 1393/10/28 1393/11/04
920571 اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور 1393/10/28 1393/10/29
920553 اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ 1393/10/27 1393/10/27
920550 اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مناطق نمونه گردشگری 1393/10/22 1393/10/23
920411 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان 1393/10/22 1393/10/23
920554 تصویب نامه درخصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک 1393/10/21 1393/10/28
920405 تصویب نامه در خصوص فهرست وزارتخانه های مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر 1393/10/21 1393/10/24
920370 نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران 1393/10/21 1393/10/24
920575 تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده (۱) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (۱) آیین نامه معاملات شهرداری تهران 1393/10/17 1393/10/29
919771 اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ 1393/10/17 1393/10/23