جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
899746 اصلاح تبصره اصلاحی ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۰/ت۴۴۵۴۷ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ 1393/05/25 1393/05/25
899753 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو 1393/05/19 1393/05/25
899221 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت 1393/05/13 1393/05/14
899220 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد گزارش هیأت اعزامی درباره اقدامات و دخالت های صورت گرفته در بافت های واجد ارزش شهر اصفهان 1393/05/13 1393/05/15
897504 آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی 1393/05/12 1393/05/12
896743 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1393/04/30 1393/04/30
897752 تصویب نامه درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 1393/04/29 1393/05/01
897793 آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 1393/04/25 1393/05/01
897753 تصویب نامه درخصوص تعیین قیمت گذاری فراورده های نفتی اصلی و سوخت هوایی دریافتی از پالایشگاه ها در سال ۱۳۹۲ 1393/04/25 1393/05/01
897751 تصویب نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها 1393/04/25 1393/05/04