جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
966776 اصلاح آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 1395/02/19 1395/02/22
965339 تصویب نامه در خصوص انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای تکمیل آزادراهقزوین ـ رشت و اجرای قسمت باقی مانده حدفاصل منجیل تا رودبار 1395/02/15 1395/02/20
965337 تصویبنامه در خصوص استثناء شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی٬ کشاورزی و خدماتی از شمول تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ 1395/02/15 1395/02/19
965336 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای حمیدرضا عظیمیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 1395/02/15 1395/02/20
965332 تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای دو قطعه از آزادراه شش خطه کنارگذر شرقی اصفهان 1395/02/15 1395/02/19
966780 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای محمدحسین ملک زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار 1395/02/12 1395/02/26
965330 تصویب نامه در خصوص انتقال سهام واگذار شده شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت فولاد خوزستان 1395/02/08 1395/02/15
963803 آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱ )ماده (۲۶)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) 1395/02/08 1395/02/12
963802 آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1395/02/08 1395/02/12
963799 تصویبنامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1395/02/08 1395/02/12