جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
907446 اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ 1393/06/19 1393/06/20
902811 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1393/06/18 1393/06/18
901590 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1393/06/10 1393/06/10
902507 تصویب نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام 1393/06/09 1393/06/15
902809 انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان 1393/06/08 1393/06/08
901588 آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات 1393/06/05 1393/06/08
901582 تصویب نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور 1393/06/05 1393/06/09
902447 اصلاح مصوبه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ 1393/06/05 1393/06/11
902446 اصلاح مصوبه شماره ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ 1393/06/05 1393/06/12
902008 آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی 1393/06/05 1393/06/12