جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91772 قانون مالیات ذبایح 1307/11/18
91872 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت 1307/11/18