جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
108023 ایجاد و تشکیل 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان درگز تابع استان خراسان 1366/05/18
108024 ایجاد و تشکیل تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان دماوند تابع استان تهران 1366/05/18
108025 ایجاد و تشکیل 10 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان مشکین شهر تابع استان آذربایجان شرقی 1366/05/18
108026 ایجاد و تشکیل تعداد 9 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان دره شهر تابع استان ایلام 1366/05/18
108027 ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان زرند تابع استان کرمان 1366/05/18
108028 ایجاد و تشکیل تعداد 2 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان بندرانزلی تابع استان گیلان 1366/05/18
108029 ایجاد و تشکیل تعداد 12 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان مریوان تابع استان کردستان 1366/05/18
108030 ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان اهر تابع استان آذربایجان شرقی 1366/05/18
108031 ایجاد و تشکیل تعداد 2 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در قسمتی از شهرستان دلیجان تابع استان مرکزی 1366/05/18
108032 ایجاد و تشکیل 4 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در قسمتی از شهرستان سرپل ذهاب تابع استان باختران 1366/05/18