جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92360 قانون موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان 1372/10/29
92362 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی 1372/10/29
92364 قانون اساسنامه سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 1372/10/29