جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
90418 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی 1373/04/19
90420 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه ارتقاء حمایت و تضمین سرمایه گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 1373/04/19
115412 دستورالعمل واگذاری مجتمع های مهاجرنشین متعلق به ستاد بازسازی به مهاجرین ساکن ( تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور) 1373/04/19
115413 اجازه اقدام نسبت به امضای مقدماتی موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور آفریقای جنوبی به وزارت راه و ترابری 1373/04/19
115414 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد میلیون ریال جهت تکمیل و بهره برداری ساختمان استانداری خوزستان به استانداری مذکور 1373/04/19
115415 انتصاب آقای سید جلیل سیدزاده به عنوان استاندار تهران 1373/04/19
115416 انتصاب آقای مرتضی بانک به عنوان استاندار کرمان 1373/04/19
115417 تغییر آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 1373/04/19
115418 اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی 1373/04/19
115419 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای طرح هدایت صید و حفاظت از ذخایر به شرکت سهامی شیلات ایران 1373/04/19