جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
117018 جایگزینی عبارتی در بند (1) دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد 1375/03/13
117019 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد میلیون یال به منور بازسازی و مرمت خانه مرحوم میرزا عبدالعظیم قریب در گرگان به نهاد ریاست جمهوری ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی) 1375/03/13
117020 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام و هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران 1375/03/13
117021 اجازه یک فروند کشتی خارجی ویژه حمل بار و مسافر، جهت تردد در آبهای داخلی برای مدت پنج سال 1375/03/13
117022 اجازه واگذاری شرکت خدمات تجاری و فنی صندوق از طریق مزایده به وزارت بازرگانی 1375/03/13
117023 اجازه تأسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افغانستان به وزارت امور خارجه 1375/03/13
117024 اصلاح عبارتی در سطر دوم ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور 1375/03/13
117025 اجازه هزینه نمودن بودجه مربوط به نیروی انسانی دکترای دستگاه های اجرایی برای مأموریت تحصیل در داخل کشور به ذیحسابی های مربوط 1375/03/13
117026 تأسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بامیان افغانستان توسط وزارت امور خارجه 1375/03/13
117027 مشارکت سازمان صنایع ملی ایران در افزایش سرمایه شرکت نساجی قائمشهر ( شماره 1) 1375/03/13