جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
125792 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری 1382/05/22
125794 اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری 1382/05/22
125796 اصلاحات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی 1382/05/22
125898 اصلاح مرز بین دهستان عسلویه با دهستانهای طاهری و نای بند در شهرستان کنگان و شناخته شدن روستاهای بنک ونخل تقی به ترتیب از توابع شهرستان کنگان به عنوان شهرهای بنک و نخل تقی 1382/05/22
125912 اصلاحات تقسیماتی در استان اصفهان 1382/05/22
125993 الحاق عبارتی به ماده 45 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی 1382/05/22
126015 اصلاح آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم ، اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها 1382/05/22
126017 اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست 1382/05/22
126019 اجازه واگذاری سهام شرکتها از طریق بورس در کلیه مواردی که مجوز واگذاری سهام مذکور از طریق مزایده صادر شده است 1382/05/22
126026 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین موارد معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی 1382/05/22