جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
123749 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص ستاد راهبری بازسازی بم 1384/04/25
123904 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن 1384/04/25
123907 سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیطهای رایانه ای 1384/04/25
123914 مجوز اضافه کردن میزان گندم مصرفی بدلیل افزایش سرانه مصرف آرد در مناطق محروم کشور 1384/04/25
124124 آیین نامه اجرایی ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/04/25
124172 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال به منظو ر اجرای عملیات آسفالت راه روستایی اردلان - قیدار ،پل زیرگذر کوهین وزیر گذر قدیم آباد- مشعل دار در مسیر جاده بوئین زهرا- قزوین به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان قزوین 1384/04/25
124173 اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو رنجرور مدل 2004 موضوع نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی 1384/04/25
124174 آیین نامه اجرایی بند "ب " ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/04/25
124181 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به منظور تکمیل مجموعه فرهنگی آستان مقدس حضرت ا مام خمینی (ره )به موسسه نشرآ ثار حضرت امام خمینی (ره ) 1384/04/25
124182 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور خرید محل سکونت حضرت امام خمینی (ره )در قم برای تاسیس موزه نگارستان به موسسه نشر آثار حضرت امام (قدس سره ) 1384/04/25