جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
97938 قانون صدور مجوز احداث بنا(پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی 1386/01/22
127964 تصویب نامه راجع به ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری 1386/01/22
128036 آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور 1386/01/22
128037 تصویب نامه درخصوص انتخاب آقای سیدمحمد جهرمی 1386/01/22
128039 آیین نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور 1386/01/22
128091 دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی 1386/01/22
129474 ترخیص چهاردستگاه برف روب مستعمل ساخت کشور ژاپن از گمرک بوشهر 1386/01/22