جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
98012 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها 1386/04/05
98016 قانون الغاء بند(ظ) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور 1386/04/05
128247 اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس 1386/04/05
128248 عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان 1386/04/05
128249 اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه ها و آموزشکده های فنی 1386/04/05
128250 لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور 1386/04/05
128251 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1386/04/05
129675 تصویبنامه وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص شرکت صنایع نساجی خامنه، شرکت مالد ایران و بدهی شرکتهای کارتن پارس، چینی خزر، بنیان دیزل، ایران توحید، مالدایران، الومرول، ایران پوپلین، آبفر و فرآورده های لبنی عرب داغ 1386/04/05 1386/05/23
129676 تصویبنامه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر 1386/04/05 1386/09/01
129677 تصویبنامه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص الحاق حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر 1386/04/05 1386/09/12