جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134820 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب 1387/09/13
134822 قانون موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی 1387/09/13
134824 قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی 1387/09/13
134827 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره 1387/09/13
134828 قانون پذیرش اصلاحیه مواد(24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهانی 1387/09/13
134829 قانون توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی 1387/09/13
134833 قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 1387/09/13
135650 قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان 1387/09/13