جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
800739 تنفیذ اجرای آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندوق توسعه ملی 1390/08/29 1390/09/06
801501 دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی 1390/08/29 1390/09/19
802369 آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور 1390/08/29 1390/09/27
802619 اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری 1390/08/29 1390/09/30
803377 آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390/08/29 1390/10/13
804292 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 1390/08/29 1390/11/03
810416 اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت 1390/08/29 1391/02/20
820873 اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی 1390/08/29 1391/08/01