جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1029259 مصوبه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1396/05/03 1396/05/03
1031621 رأی شماره ۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره برداری پیش بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031637 رأی شماره ۴۰۵ با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن» 1396/05/03 1396/05/21
1031638 رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031639 رأی شماره ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031728 رأی شماره ۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031740 رأی شماره دادنامه ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031764 رأی شماره ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031771 رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۶۱ـ ۱۳۸۵/۱۱/۸ و مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۲۹۹۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ در قسمتی که برای بانکها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود 1396/05/03 1396/05/21
1031773 رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه 1396/05/03 1396/05/21