جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1095699 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۴٧٩٨١/١٠٠ قوه قضائیھ درخصوص «تفویض اختیار بھ رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت بھ قضات سطح استان ھا» 1397/10/05 1397/10/05
1097193 تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه 1397/10/05 1397/10/05