جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1144739 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند 1398/01/26 1398/02/09
1132034 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی 1398/01/10 1398/01/10
1130036 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ورنامخواست 1398/01/10 1398/01/10
1130035 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان 1398/01/10 1398/01/10
1130033 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گوریه 1398/01/10 1398/01/10
1130032 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمزه 1398/01/10 1398/01/10
1130031 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغامیش 1398/01/10 1398/01/10
1130030 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فتح المبین 1398/01/10 1398/01/10
1130024 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شمس آباد 1398/01/10 1398/01/10
1128528 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت حیدریه 1397/12/28 1397/12/28