جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1068148 قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/04 1397/05/10
1067451 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/04/27 1397/05/03
1067452 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا 1397/04/25 1397/05/03
1069083 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/04/21 1397/05/22
1067453 قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 1397/04/09 1397/05/04
1068114 قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور 1397/03/29 1397/05/02
1068608 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/03/22 1397/05/14
1068498 اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 1397/03/22 1397/05/25
1065404 قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری 1397/03/09 1397/04/10
1062418 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1397/02/30 1397/03/21