جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1128009 قانون بودجھ سال ١٣٩٨ کل کشور 1397/12/26 1397/12/26
1127582 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/12/18 1397/12/18
1127581 تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1397/12/18 1397/12/18
1120031 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف 1397/12/05 1397/12/05
1110562 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/16 1397/11/16
1107396 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/07 1397/11/03
1120038 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/03 1397/11/03
1107413 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1397/11/03 1397/11/03
1103347 قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح 1397/10/24 1397/10/24
1103335 قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/10/24 1397/10/24