جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1067437 مصوبات الحاقی جلسه مورخ 1397/3/2هیأت امنای صندوق توسعه ملی 1397/04/26 1397/05/03
1063786 مصوبات جلسه مورخ 1397/3/2هیأت امنای صندوق توسعه ملی 1397/03/02 1397/03/30
1063787 مصوبات جلسه مورخ 1396/10/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی 1396/10/23 1397/03/30
1028569 مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ 1396/04/14 1396/04/27
1006681 اصلاح قسمت «الف» ردیف (۱ )مصوبه جلسه ۱۳۹۵/۸/۱ صندوق توسعه ملی 1395/10/25 1395/10/27