جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1113020 آیین­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور 1397/11/21 1397/11/21
1111176 تصویب نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهاردرصد (۴%) 1397/11/21 1397/11/21
1111175 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده 1397/11/21 1397/11/21
1111174 آیین­نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه 1397/11/15 1397/11/15
1110557 تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد 1397/11/13 1397/11/13
1110371 آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/11/13 1397/11/13
1110560 تصویب نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ 1397/11/11 1397/11/11
1110558 تصویب نامه درخصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1397/11/11 1397/11/11
1110385 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/11/11 1397/11/11
1110384 تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/11/11 1397/11/11