جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1061403 تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی کلیه شهرستانهای استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان های 1397/03/13 1397/03/19
1061401 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ 1397/03/13 1397/03/19
1061404 تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور 1397/03/09 1397/03/13
1061395 اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی 1397/03/09 1397/03/13
1061393 اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها 1397/03/09 1397/03/13
1060557 آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی 1397/03/02 1397/03/09
1060552 آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/03/02 1397/03/07
1060516 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 1397/03/02 1397/03/07
1060556 آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 1397/02/30 1397/03/10
1059508 آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/02/23 1397/02/29