جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1112977 اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷ 1397/11/29 1397/11/29
1111177 شرایط و ضوابط عفو بھ مناسبت چھلمین سالگرد انقلاب شکوھمند اسلامی کھ بھ تأیید مقام معظم رھبری (دام عزه العالی) رسیده است 1397/11/23 1397/11/23
1113020 آیین­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور 1397/11/21 1397/11/21
1111176 تصویب نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهاردرصد (۴%) 1397/11/21 1397/11/21
1111175 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده 1397/11/21 1397/11/21
1112987 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1397/11/17 1397/11/17
1110562 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/11/16 1397/11/16
1110561 رأی شماره ١٨٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٣ شیوه نامھ مصاحبھ اختصاصی داوطلبان ورود بھ دانشگاه فرھنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شھیدرجایی مصوب مرکز برنامھ ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ١٣٩٧ ـ ١٣٩۶ و ضوابط موردشکایت از دفترچھ راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمونھای سراسری سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ 1397/11/16 1397/11/16
1112998 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران 1397/11/15 1397/11/15
1111174 آیین­نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه 1397/11/15 1397/11/15