جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1146790 تصویب نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه آهن شلمچه ـ بصره 1398/03/01 1398/03/05
1145779 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» 1398/03/01 1398/03/01
1148679 درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود 1398/02/30 1398/03/07
1148689 تصویب نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه­یافته برای برقراری فوق العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه 1398/02/29 1398/03/01
1148688 تصویب نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 1398/02/29 1398/03/01
1148687 تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی 1398/02/29 1398/02/31
1148684 آیین­نامه حمایت از شرکت­های نوپا 1398/02/29 1398/03/01
1146789 تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته 1398/02/29 1398/03/01
1146786 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه 1398/02/29 1398/02/31
1150864 آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/02/25 1398/03/21