جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1074481 تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت¬های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب¬نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ 1396/12/12 1397/06/25 1397/06/27
1074480 الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/06/25 1397/07/01
1076971 آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1076952 تصویب نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط مشی گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش 1397/06/21 1397/06/27
1075561 تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست 1397/06/21 1397/06/27
1074495 تصویب نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین شاخص های تعیین کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس 1397/06/21 1397/06/27
1074479 آیین‎ نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074478 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074477 آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074476 آیین ‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/06/21 1397/06/25