جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1075547 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر وزوان 1397/06/19 1397/06/21
1075546 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میمه 1397/06/19 1397/06/21
1072561 تصویب نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری 1397/06/14 1397/06/17
1076946 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1397/06/13 1397/06/25
1076942 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین محتوا و اجرای برنامه های آموزشی 1397/06/11 1397/06/27
1074492 تصویب نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی) 1397/06/11 1397/06/17
1072349 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ 1397/04/30 1397/06/11 1397/06/12
1076976 رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰ رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397/06/06 1397/06/24
1076975 رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع اعاده خدم 1397/06/06 1397/06/24
1073284 اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 1397/06/06 1397/06/24