جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1051099 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اهر 1396/12/14 1396/12/26
1051098 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرگشت 1396/12/14 1396/12/26
1051097 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر انار 1396/12/14 1396/12/26
1051096 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نصرت آباد 1396/12/14 1396/12/22
1051189 تصویب نامه درخصوص مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی (۱۰۲۵) 1396/12/13 1396/12/27
1049048 تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 1396/12/13 1396/12/19
1049936 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1396/12/12 1396/12/28
1049247 اصلاح جدول تصویب نامه شماره ١۵٨۶٣٧/ت۵۴٨۴٠ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/١٢ 1396/12/12 1396/12/14
1049045 اصلاح بند (١ )تصویب نامه شماره ١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/۶ 1396/12/10 1396/12/10
1049041 رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ٢ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا 1396/12/10 1396/11/04