جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1055734 اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/18 1397/02/22
1059506 آیین­ نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/02/16 1397/02/29
1057364 تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه 1397/02/16 1397/02/23
1057070 آیین­ نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1397/02/16 1397/02/22
1057062 اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی 1397/02/16 1397/02/22
1057061 اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ 1397/02/16 1397/02/22
1057054 اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ 1397/02/16 1397/02/22
1057053 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1397/02/16 1397/02/22
1057044 اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید 1397/02/16 1397/02/22
1057037 اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/16 1397/02/24