جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1101652 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ 1397/10/19 1397/10/19
1101651 اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1397/10/19 1397/10/19
1101657 تصویب نامه در خصوص تعیین سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز) 1397/10/18 1397/10/18
1101654 اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت 1397/10/17 1397/10/17
1101650 ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم 1397/10/17 1397/10/17
1099886 رأی شماره١۶۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ شماره١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر 1397/10/17 1397/10/17
1101656 تصویب نامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری 1397/10/16 1397/10/16
1112981 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف 1397/10/15 1397/10/15
1112980 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم 1397/10/15 1397/10/15
1112979 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر) 1397/10/15 1397/10/15