جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1072350 آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن 1397/06/04 1397/06/11
1071502 اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷ 1397/06/04 1397/06/06
1076973 رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان 1397/05/30 1397/06/14
1072558 مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» 1397/05/30 1397/06/14
1072527 مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1399-1397) سازمان اداری استخدامی کشور 1397/05/30 1397/06/14
1070150 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۲۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» 1397/05/30 1397/06/03
1073938 قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/28 1397/06/26
1070527 اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1397/05/28 1397/06/03
1070528 اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک 1397/05/27 1397/06/03
1070157 لغو تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ 1397/05/24 1397/05/30