جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1146783 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند 1398/02/16 1398/02/22
1146782 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده) 1398/02/16 1398/02/18
1148732 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات 1398/02/15 1398/03/12
1139527 تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان 1398/02/15 1398/02/15
1139529 تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری­های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی 1398/02/12 1398/02/12
1139515 آیین­نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت­های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 1398/02/12 1398/02/12
1139528 تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 1398/02/11 1398/02/11
1148730 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال آیین نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶» 1398/02/10 1398/02/25
1148729 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» 1398/02/10 1398/02/25
1148727 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند» 1398/02/10 1398/02/28