تصویب نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶

شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ                                                                                                 ۱۳۹۶/۴/۳

تصویب‌نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور


هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۶ میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، ده درصد، میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع، پنج درصد و میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت­های سلامت در مراکز دولتی بیست و پنج درصد و برای سایر خدمات در مراکز دولتی بیست درصد تعیین می­شود.

۲ـ سازمان­های بیمه­گر پایه مکلفند تا پایان سال ۱۳۹۶، (۵۰) راهنمای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اجرایی نمایند.

۳ـ بیمارستان­های دولتی و عمومی می­توانند حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت­های خود را جهت عقد قرارداد با شرکت­های بیمه تکمیلی تا سقف تعرفه مصوب هیأت وزیران برای بخش خصوصی اختصاص دهند.

تبصره ـ فرانشیز پرداختی بیماران در این تخت­ها، معادل تعرفه مصوب هیأت وزیران برای بخش دولتی خواهد بود.

۴ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است به منظور رعایت تعادل منابع و مصارف، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تعیین سقف ریالی برای هزینه خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی (دارویی، پاراکلینیک و ویزیت) برای هر دفترچه بیمه درمانی به استثنای بیماران خاص و صعب­العلاج و بیماران بستری اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمان­های بیمه­گر پایه ابلاغ نماید.

۵ ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بازنگری پوشش بیمه­ای داروهای بدون نسخه ( over ـ the ـ counter ) اقدام نماید.

۶ ـ نظام پرداخت مبتنی بر گروه­های تشخیصی ( DRG ) طبق تفاهم­نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان­های بیمه­گر پایه در بیمارستان­های منتخب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه شروع می­شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری