تصویب نامه در خصوص اعطای مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خریدتضمینی و توافقی محصولات کشاورزی

شماره۳۹۰۱۹/ت۵۴۲۹۷هـ                               ۱۳۹۶/۴/۴

تصویب نامه در خصوص اعطای مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خریدتضمینی و توافقی محصولات کشاورزی

وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵)
ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ مبلغ نه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال تسهیلات از طریق بانک­های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید.

۳ ـ تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام نماید.

                                   معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری