اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲

شماره ۴۱۹۶۵/ت۵۴۴۴۱هـ                                 ۱۳۹۶/۴/۱۳

اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت اجرایی رئیس جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان حفاظت محیط زیست ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۳۳۳۸۰/۳۴۲۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب­نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲، عبارت «با رعایت تشریفات و قوانین و مقررات مربوط » پس از عبارت « موظف است » اضافه می­شود.

                                     معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری