تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ                               ۱۳۹۶/۴/۱۷

تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می­باشند.

                                   معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری