تصویب نامه در خصوص تعیین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن

شماره ۵۶۴۳۵/ت۵۴۴۴۰هـ                                                                                                      ۱۳۹۶/۵/۱۰
 
تصویب‌نامه در خصوص تعیین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن

وزارت امور خارجه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۶۹۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

۱ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن تعیین می‌شود.

۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۲۱۷/ت۴۵۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ می‌شود.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری