نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱

شماره ۴۸۰۶۹هـ/ب                                                                                                           ۱۳۹۶/۶/۱۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶کل کشور، دستگاههای اجرایی مجاز می‌باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند از «محل اعتبار ردیف ۱۷۱ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون... اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ، بند «۳» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف ۱۶۵ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل‌های دیگر مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.