تصویب نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور

شماره ۷۲۵۰۰/ت۵۰۸۷۶هـ                                                                                                  ۱۳۹۶/۶/۱۴

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشورـ وزارت دادگستری
سازمان حفاظت محیط زیست ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده­ها یا شهرک­های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت­خانه­های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان­های مربوط ظرف شش ماه.

ب ـ اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.

پ ـ بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح­های جامع و هادی محدوده­ های شهری و روستاهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) ظرف شش ماه.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه­های جهادکشاورزی و کشور اصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح­های هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند.

۲ـ وزارتخانه­های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت­ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط­زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند. دستگاه­های یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش نمایند.

استانداران استان­های یادشده مکلفند گزارش اجرای این بند توسط هر یک از وزارتخانه­های یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگی­های استانداری را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران ارایه نمایند.

۳ـ به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط­زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.

۴ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (۳) اصلاحی و (۱۰) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۸۵ـ اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده (۱) قانون یادشده بر روی محدوده­های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده­ها به کمیسیون­های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری اجتناب نماید.

تبصره ـ در مورد اراضی زراعی و باغ­های واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری، رأی به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.

۵ ـ به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت­وساز در شهرهای شمالی کشور (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه­ای با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه­های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری­های شهرهای مربوط تشکیل می­شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیأت دولت ارایه نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت­وسازهای غیرمجاز خودداری نمایند.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری