اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

شماره ۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ                                                                                                   ۱۳۹۶/۶/۱۵

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و وابستـه به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۲۲۶۲۵/ت۳۸۰۸۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۶۹۱۵/ت۴۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۱)، نام شرکت به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) تغییر می یابد.

۲ـ بندهای (الف) و (د) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر بیمارستان­ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی و تدارک وسایل و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و آموزشی.

د ـ نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزاتی بیمارستان­ها و فضاهای‌بهداشتی، درمانی و آموزشی

۳ـ ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۸ ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)

۲ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵ ـ وزیر راه و شهرسازی

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری