اصلاح جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

شماره۹۵۲۶۷/ت۵۳۶۳۵هـ                                                                                                          ۱۳۹۶/۸/۳             
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۵۷۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول پیوست تصویب­نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ستون دوم ردیف (۳)، عبارت «ـ لوله­گستر اسفراین» و در ستون سوم ردیف یادشده عبارت «(، ۱)» حذف می­شود.

۲ـ در انتهای ستون دوم ردیف (۷)، عبارت «ـ پاک مایه کرمانشاه» و در ستون سوم ردیف یادشده عبارت «۱۶ ،» بعد از عبارت «۱۵،» اضافه می­شود.

۳ـ در ستون دوم ردیف (۹)، عبارت «ـ تولیدی صنعتی پایوند توس» و در ستون سوم ردیف یادشده عبارت «(۱۱ ،)» حذف می­شود.

۴ـ در ستون اول ردیف (۱۷)، عبارت «و شماره ۲۶۴۱۷۴/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸» اضافه می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری