تصویب نامه در خصوص انتخاب آقای محمدابراهیم انصاری لاری به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

شماره۹۵۲۷۲/ت۵۴۷۸۷ک                                                                                                     ۱۳۹۶/۸/۳
 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۶به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای محمدابراهیم انصاری لاری به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای علی­ اصغر مونسان می­شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری