تصویب نامه در خصوص حذف ناحیه صنعتی روستایی امان آباد در خراسان رضوی، از فهرست پیوست موضوع تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

شماره۹۵۲۶۰/ت۵۴۴۱۳هـ                                                                                                        ۱۳۹۶/۸/۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ـ ناحیه صنعتی روستایی امان آباد در خراسان رضوی، از فهرست پیوست موضوع تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳ هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ حذف می­شود.

۲ـ با توجه به تسویه حساب صنعتگران ناحیه صنعتی مذکور با سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی بابت هزینه­ های عمومی انجام شده، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی می­ تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره ­برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ناحیه صنعتی یادشده اقدام نماید .
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری