اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

شماره۹۶۶۸۵/ت۵۴۷۷۸هـ                                                                 ۱۳۹۶/۸/۷
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۰/۸۷۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه­ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۵۸۶۶۹/ت۵۳۵۶۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، عبارت «تمامی تارنماها (سایت­ها)، خبرگزاری­ها و رسانه­های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می­ نمایند» به عبارت «رسانه ­های دولتی» اصلاح و عبارت زیر به انتهای تبصره اضافه می­ گردد:
«دستگاه­هایی که اختیار کمک از محل بودجه عمومی دولت به رسانه­ های غیردولتی را دارند در چارچوب قوانین، اولویت کمک را به موارد ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب اختصاص دهند.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری