اصلاح تصویب نامه شماره ٩٢۵٧٩/ت۵۴١۶٧هـ مورخ ١٣٩۶/٧/٣٠

شماره ٢۵٧٩/ت۵۴١۶٧هـ                         تاریخ 1396/8/11
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نظر به اینکه در تصویب نامه شماره ٩٢۵٧٩/ت۵۴١۶٧هـ مورخ ١٣٩۶/٧/٣٠ عبارت «ورود و» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی