اصلاح ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

شماره۵۳۶۲۰/۱۰۱۳۱۷                                                      ۱۳۹۶/۸/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نظر به اینکه در مقدمه، تبصره (۳) ماده (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «شورای عالی بیمه» به صورت عبارت «شورای عالی بیمه سلامت کشور» و در تبصره (۱) ماده (۲) واژه «بیمه‌ گرانی» به صورت واژه «بیمه­ گذارانی» و در بند (ب) ماده (۲)، فرمول زیر به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:
ذخایر فنی بیمه شخص ثالث × کل سود حاصل از سرمایه­ گذاری ذخایر فنی بیمه­ های غیرزندگی = درآمد سرمایه­ گذاری
کل ذخایر فنی بیمه ­های غیرزندگی
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی