اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

شماره۱۰۴۰۳۰/ت۵۱۸۳۳هـ                                                     ۱۳۹۶/۸/۲۲
وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای عالی استانها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۷ـ هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی که به منظور انجام وظایف مربوط به شورا در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند توسط شورای ذی‌ربط به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:
۱ـ اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان‌ها، استانها و شورای عالی استانها به ازای هر روز معادل (۱/۵) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول ماده (۶) این آیین‌نامه.
۲ـ اعضای شوراهای اسلامی سایر شهرها و اعضای شوراهای بخش، عشایر و روستا به ازای هر روز معادل (۲) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول یادشده.
تبصره۱ـ جهت حضور در جلسات شورای فرادست هزینه سفر پرداخت نمی‌گردد.
تبصره۲ـ دستگاه­های اجرایی مجاز به پرداخت حق مأموریت به کارمندان خود بابت انجام وظایف مربوط به شورا نمی­باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری