اصلاح ردیف های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۲۹۱۶هـ                                                           ۱۳۹۶/۸/۱۶
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره ۹۴/۱۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استانها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی تصویب کرد:
۱ـ ردیف‌های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب‌نامه ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود
:
۲ـ تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها ابلاغ می‌شود.
۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶) آیین‌نامه یادشده الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ هرگونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداریها توسط اعضای شورای اسلامی شهرها علاوه بر ارقام مذکور ممنوع است.
۴ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری