تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز

شماره۱۰۴۰۰۲/ت۵۴۸۳۵هـ                                                 ۱۳۹۶/۸/۲۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
الف ـ حقوق ورودی موز سبز به شماره تعرفه (۰۸۰۳۱۰۰۰) معادل بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.
ب ـ بند (۵) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸) کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۵ ـ به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (۵ %) ارزش تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری