ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77

ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی
و تخصصی کشور مورخ 28/4/77

تاریخ: 18/5/1383 شماره دادنامه: 201
کلاسه پرونده: 374/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید الوندیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش
پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شورای آموزش پزشکی و
تخصصی کشور در تاریخ 28/9/77 در چهل و نهمین نشست خود مقرراتی راجع به تحصیل در
دوره دستیاری آموزش رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4
راجع به حداکثر سن داوطلبان (40 سال) که برخلاف شرع مقدس اسلام است. محدودیت سنی
مذکور و ایجاد مانع برای ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی برای پزشکان مخالف اصول 3،
4، 20، 30، 85 قانون اساسی نیز می‌باشد. بنا بمراتب تقاضای ابطال بند 4/4 ماده 4
مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 131134/ن مورخ 19/9/81 اعلام داشته‌اند، مقررات مربوط
به گزینش پزشکان برای ادامه تحصیل پزشکان در دوره دستیاری در راستای اهداف کلی
تربیت نیروهای متخصص برای تأمین نیازهای جامعه صورت می‌گیرد و شرایط برای افراد
جهت شرکت در آزمون‌های ذی‌ربط براساس اختیارات قانونی محوله به شورای آموزش پزشکی
و تخصصی کشور که بالاترین نهاد تدوین مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
می‌باشد تعی
ین می‌گردد و شرایط معینه از جمله شرط سنی مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانین و
مقررات مربوطه و ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت نیروهای متخصص و بهره‌مندی بیماران از
خدمات آنان می‌باشد. بدیهی است که تربیت متخصصین رشته‌های پزشکی که متضمن
هزینه‌های هنگفت می‌باشد با توجه به امکان بهره‌وری این نیروها انجام می‌شود که
یکی از شاخص‌های این امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصیل است. عنایت خواهند
فرمود که این حد نصاب سنی (حداکثر 40 سال) برای شرکت در آزمون دستیاری نه تنها
امری خلاف مقررات نمی‌باشد بلکه با موازین قانونی و همچنین ضوابط علمی نیز مطابقت
دارد زیرا با توجه به کاهش توان جسمی و روحی در افراد اگر قائل به شرط سنی نباشیم
پس از گزینش افراد و پایان تحصیلات آنان عملاً با افراد میان سال و سالخورده که
توان کافی برای ارائه خدمات پزشکی تخصصی که نیاز به نیروی جوان دارد مواجه خواهیم
شد و با رسیدن این افراد به سن بازنشستگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که
متولی امر بهداشت و درمان می‌باشد با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود. با
عنایت به مراتب مطروحه رد شکایت مطروحه را استدعا دارد. دبیر محترم شورای نگهبان
درخصوص ادعای خلاف شر
ع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/81 اعلام داشته‌اند، بند 4
/4 موضوع مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/9/77 در
جلسه مورخ 9/11/81 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع
شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف – بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ
28/4/77 که حداکثر سن داوطلبان ورود به دوره دستیاری را 40 سال تعیین کرده بشرح
نظریه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/81 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بند مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- احکام مقرر در بند 3 اصل سوم و دو اصل
بیستم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب ضرورت تعمیم آموزش و پرورش
و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف
دولت درخصوص گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان و
تأکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و
فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در طریق اعتلای زمینه تجارب
علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداری از امکانات عمومی از
جمله امور اجتماعی و فرهنگی است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و این‌که شقوق ماده یک
قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب 1352 مفید جواز وضع
قاعده آمره در زمینه
ایجاد محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری نیست و سلب یا تحدید حقوق
قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد، بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای
آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 28/4/77 که با ایجاد محدودیت سنی، اشخاص متجاوز از
40 سال را از ورود به دوره دستیاری و ارتقاء سطح علمی و تجربی خود محروم کرده است.
خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.