اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶

شماره۱۲۲۱۶۴/ت۵۴۵۵۶هـ                                               ۱۳۹۶/۱۰/۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۹ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۴۶۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بندهای (۱) و (۲) تصویب­نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:
۱ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۰۱۰) تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به میزان پنج درصد تعیین می­گردد.
۲ـ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و مهلت ترخیص محموله­ های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ می­باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری