الحاق یک بند به مواد ۲ و ۳ فصل سوم از اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹

شماره۱۹۸۳۱۱                                         ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می‌رساند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل شماره ۱۹۶۱۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مبنی بر «الحاق یک بند به مواد ۲ و ۳ فصل سوم از اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹» را به شرح ذیل تصویب نموده است:
«ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما»
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست آگهی شود.
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی ـ ابراهیم صادقی‌فر
شماره۱۹۶۱۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹
در اجرای مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و همچنین ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹، متن زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده (۲) و به عنوان بند (۱۲) به ماده (۳) فصل سوم «اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹»، به عنوان یکی از مدارک تمدید و تجدید پروانه کار الحاق می‌گردد:
«ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی